top of page

Gospodarka nieruchomościami

Podziały nieruchomości

  • Podziały nieruchomości

  • Rozgraniczenia nieruchomości

  • Ustalanie granic

  • Wznowienia znaków granicznych

  • Mapy do celów prawnych

  • Aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

Kontakt
Civil Engineer Surveying
Gospodarka nieruchomościami: Usługi
bottom of page