top of page

OFERTA

W firmie Dagon klienci mogą liczyć na indywidualne podejście,

dlatego ceny i zakres poszczególnych usług ustalamy indywidualnie.

Przy wycenie bierzemy pod uwagę charakter Państwa zlecenia oraz złożoność

i powierzchnię danej inwestycji.

Kotwica 2

Nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług geodezyjnych i kartograficznych i kierowana zarówno do inwestorów prywatnych, instytucjonalnych oraz przedsiębiorców.

Usługi: Usługi

Geodezyjna obsługa procesu budowlanego

 • Sporządzanie map do celów projektowych ,

 • Geodezyjne opracowanie obiektu budowlanego,

 • Wytyczenie obiektów budowlanych w terenie,

 • Wytyczenie przyłączy,

 • Zakładanie osnów realizacyjnych,

 • Pomiary powykonawcze, w tym:​

  • kompleksowa inwentaryzacja powykonawcza budynków wraz z przyłączami,​

  • inwentaryzacja powykonawcza budynków,

  • inwentaryzacja powykonawcza przyłączy,

 • Kompleksowa obsługa inwestycji, obejmująca w/w czynności,

 • Aktualizacja danych ewidencyjnych związanych z inwestycją.

        ​

Obsługujemy zarówno zlecenia z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego.

Field%20Survey_edited.jpg

Dowiedz się więcej

Obsługa procesu budowlanego
Obszar%20bada%C5%84%20In%C5%BCynierka_ed

Dowiedz się więcej

Gospodarka nieruchomościami

 • Podziały nieruchomości:

  • podziały w trybie administracyjnym,​

  • podziały nieruchomości rolnych,

  • podziały sądowe,

 • Rozgraniczenia nieruchomości,

 • Ustalanie przebiegu granic działek,

 • Odszukanie znaków granicznych działki,

 • Wznowienia znaków granicznych,

 • Połączenia działek ewidencyjnych,

 • Aktualizacja Ewidencji Gruntów i Budynków,

 • Wykonywanie map do celów prawnych.

Gospodarka nieruchomościami
Civil Engineer Geodezja

Geodezja inżynieryjna

 • Pomiary przemieszczeń,

 • Pomiary odkształceń,

 • Pomiary pionowości,

 • Pomiary objętości mas ziemnych,

 • Pomiary objętości składowisk

Stara mapa świata

Usługi dodatkowe

 • Opracowywanie i redakcja map numerycznych w formatach:

  • .dxf/.dwg, .kcd​

 • Kompletowanie operatów technicznych,

 • Opracowania tematyczne,

Pomiary inżynierskie
bottom of page